எவ்வளவோ போடறோம்.. ஓட்டும் போடறோம்.& வீடியோ

























டீ போடறோம்,லீவு போடறோம்,கோயிலுக்கு மொட்ட போடறோம்,பொட்ரோல் போடறோம்..... ஓட்டும் போடறோம்.இந்திய ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்த ஓட்டு போடுவோம்..





நன்றி
திஇந்து தமிழ்



உங்கள் கருத்துக்களை எழுத ஒவ்வொரு படைப்பின் கீழ் இருக்கும் select profile அருகேயுள்ள அம்புக்குறியை சொடுக்குங்கள் அதில் name - url ல் name ல் உங்கள் பெயரை டைப் செய்து continue கொடுத்து அங்குள்ள பெட்டியில் உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யுது postcomment கிளிக் செய்யவும்


கருத்துகள்

திண்டுக்கல் தனபாலன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்…
கண்டிப்பாக - நமது உரிமை... (1)